logo
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    
    In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL autorizata de Autoritarea de Supraveghere Financiara prin  Decizia 1034 din 24.12.2010, Numar în Registrul Brokerilor de Asigurare: RBK – 670; Operator de date cu caracter personal nr. 26050; CUI:18729089; Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/9056/2006; Capital Social: 150.000 Lei;  Sediul Social Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor nr. 282, Parter; Tel/fax: 021 212.10.15; e-mail: office@deltasrs.ro; www.deltasrs.ro
 
va informeaza dupa cum urmeaza:
 
           Pentru a face demersuri in vederea încheierii de contracte de asigurare cu ASIGURATORII si/sau adeziuni de pensii cu ADMINISTRATORII FONDURILOR DE PENSII PRIVATE cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Broker. În consecinta, fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, brokerul nu va putea să incheie polita de asigurare/adeziunea de pensie pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare/adeziunea de pensie in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor sau incasarea indemnizatiilor din fondurile de pensii. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica. 
 
Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare si pensii:
 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a majoritatii produselor de asigurare /pensie si derularea raportului contractual cu Operatorul.
 2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.
 3. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala, activitati desfasurate (istoric profesional, calificari, certificari, ocupatie, functie, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate, in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.
 4. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.
 5. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare si pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitatile financiare, dar si pentru plata beneficiilor din asigurare.
 6. Date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii). Datele sunt necesare in cazul asigurarilor RCA, Casco si bunuri.
 7. Informatii cu privire la adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Brokerului de catre persoanele fizice care le acceseaza. Datele sunt necesare in vederea imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de broker.
 
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE pentru urmatoarele SCOPURI:
 • Prestarea serviciilor de intermediere si consultanta in asigurari si pensii, managementul riscului (ofertare, emitere, administrare polite, reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea daunelor, si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude); 
 • In scopul trimiterii raspunsului la petitia/sugestia transmisa de dvs;
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest scop (mai jos);
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:
 • Contractului de brokeraj/Contractului de asigurare/Adeziunii de pensie in care sunteti parte, sau pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati o despagubire iar brokerul va ofera asistenta;
 • Interesul legitim al Operatorului de a realiza un management al clientilor in vederea subscrierii, precum si de a preveni acordarea nejustificata a platilor de despagubiri; 
 • Consimtamantul dvs;
 • Unor obligatii legale. 
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), Asiguratori si Administratori de Pensii Private, PAID, asistenti in brokeraj, brokeri  de  asigurare sau de reasigurare parteneri, furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, prestatori de servicii de regularizare a daunelor,unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare, prestatori servicii de marketing, servicii de curierat), intermediari, parteneri si alte companii din Grupul DELTA S.R.S. BROKER si alti destinatari imputerniciti expres de catre broker, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrarii. 
Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene - Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate în situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati în consecinta. 
          Pastrarea datelor personale - datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de brokeraj, contractului de asigurare sau de pensie, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea asistenta in obtinerea de despagubiri/indemnizatii, vor fi retinute in baza de date a brokerului.  Pentru faza de ofertare, datele se vor pastra timp de maxim 6 luni de la expirarea termenului de valabilitate a acesteia, dupa care vor fi sterse. Pastrarea suplimentara poate fi realizata doar pentru cazurile impuse de legea. Dupa incheierea contractului, datele se vor pastra pe perioada in care dvs. sunteti Contractant, Client, Beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea a drepturilor rezultand din contractele incheiate si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatia si din reglementarile interne privitoare la stocare. Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.
Nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obtinute. 
 
Incepând cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: 
 1. dreptul de acces la datele cu caracter personal – confirmarea prelucrarii din partea brokerului;
 2. dreptul de rectificare sau de actualizare a datelor;
 3. dreptul de stergere (de a fi uitat) cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), s-a retras consimtamantul;
 4. dreptul de a va modifica sau retrage consimtamantului dat la prelucrare;
 5. dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante, de exemplu cand contestati exactitatea datelor, datele au fost prelucrate ilegal; 
 6. dreptul la portabilitate a datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite altui operator, in cazul in care prelucrarea s-a realizat fie in baza consimtamantului dvs. sau a contractului incheiat iar prelucrarea datelor s-a realizat cu mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate intr-un format electronic prelucrabil/editabil pentru dvs sau noul operator al dvs.;
 7. dreptul la opozitie – in anumite circumstante, de exemplu in scop de marketing direct;
 8. dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 9. dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 10. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri– aveti dreptul de a solicita interventia umana din partea Operatorului de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia;
 11. dreptul să depuneti o plangere la broker sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 12. dreptul de a va adresa justitiei;
 
Va rugam sa aduceti la cunostinta Brokerului orice modificare a datelor dvs. personale. Va rugam ca, in cazul in care, in vederea executarii contractului de asigurare, ne comunicati (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa transmiteti prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. 
Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati brokerul la adresa de e-mail: protectiadatelor@deltasrs.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai sus. 
 
Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal - pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.deltasrs.ro – sectiunea „Notificare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal“. Cea mai recenta actualizare a prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 20.08.2018.

Se incarca ofertele de la asiguratori. Va rugam asteptati.

Accesam baza de date DRPCIV pentru a prelua datele autovehiculului ...

Interogam baza de date ...