logo
Informatii privind Intermediarul de asigurare: 
Serviciile accesate prin intermediul site-ului www.deltasrs.ro , sunt oferite de: 
S.C DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL avand Sediul Social in Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor nr. 282, parter, inregistrata la ONRC sub nr. J40/9056/2006; CUI:18729089, Capital Social 150.000 Lei; cont colector prime lei ING BANK: RO24INGB0000999903060829; telefon: 021.212.10.15; e-mail: office@deltasrs.ro; autorizata de Autoritarea de Supraveghere Financiara prin Decizia 1034/24.12.2010 si inregistrat în Registrul Intermediarilor Principali (RIP) sub nr: RBK–670 (https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania), reprezentata legal prin Rotaru Mariana in calitate de administrator, denumita in continuare  Broker.
Relatia brokerului cu companiile de asigurare: 
DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE este intermediar principal privind distributia asigurarilor si detine imputernicire de la mai multi asiguratori de pe piata, astfel incat sa poata studia si prezenta potentialului client cel putin 3 oferte de asigurare pentru fiecare solicitare, in masura in care este posibil. In relatia cu Asiguratorii, brokerul reprezinta interesele clientului si nu are nicio obligatie de a lucra exclusiv cu un singur Asigurator. Detalii despre fiecare asigurator se regasesc in documentele de informare precontractuala ale acestora.
Consultanta pentru client:
Brokerul analizeaza cerintele si necesitatile clientului sau potentialului client in baza informatiilor specificate de acestia in formularul de analiza a nevoilor si a necesitatilor - DNT, si ofera consultanta de specialitate privind produsele de asigurare de pe piata. In urma unei analize specifice, impartiale si personale a produselor comercializate de catre companiile de asigurare, va vom prezenta cel putin 3 oferte de asigurare, in masura in care este posibil, si va vom furniza o recomandare personalizata. In conditiile in care Clientul sau Potentialul client nu doreste consultanta, avand o solicitare expresa, va specifica aceasta cerinta.
Natura remuneratiei brokerului: 
Serviciile prestate de catre broker sunt gratuite pentru client, insa, acesta poate percepe un onorariu, agreat cu clientul inainte de acordarea consultantei.
Brokerul, prin imputernicirea oferita de asiguratori, in baza contractelor de intermediere incheiate cu acestia, cu scopul emiterii de documente de asigurare si colectarea primelor de asigurare, este remunerat cu un comision inclus in prima de asigurare, valoarea acesteia nefiind afectata, clientul platind aceeasi prima de asigurare, indiferent de comisionul intermediarului sau modalitatea de achizitionare a politei (prin angajati, intermediari sau online).
Conflictul de interese:
Brokerul declara ca nu se afla in conflict de interese cu vreun asigurator, respectiv nu detine participatii calificate din capitalul unei societati de asigurare si nici societatile de asigurare nu detin participatii calificate in cadrul brokerului.
Modalitati de solutionare a litigiilor:
Orice nemultumire rezultata din executarea mandatului poate fi solutionata pe cale amiabila, prin transmiterea unei petitii scrise utilizand una din modalitatile de contact: email: reclamatii-sesizari@deltasrs.ro; website: www.deltasrs.ro sau la sediul brokerului: Bucuresti, Sector 2, Calea Mosilor, nr.282, Parter. Poti oricand consulta ‘’Procedura de solutionare a petitiilor’’ pe site-ul brokerului la adresa: https://www.deltasrs.ro/Sugestii-Petitii/. Termenul de solutionare este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii petitiei. De asemenea, te poti adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara – www.asfromania.ro  sau poti apela modalitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar nonbancar SAL-FIN – www.salfin.ro.
 
Imputernicirea de reprezentare a Clientului de catre Broker: 
Prin cererile de  oferte transmise si/sau emiterile de polite apeland site-ul www.deltasrs.ro, clientul imputerniceste brokerul sa presteze in mod gratuit urmatoarele servicii, cu respectarea prevederilor legislatiei asigurarilor-reasigurarilor, privind activitatea pentru care a fost autorizat ca intermediar principal (legea IDD 236/2018):
  • consultanta de specialitate in asigurari;
  • oferirea unei palete cat mai mari de optiuni privind produsele de asigurare, daca e posibil; 
  • propunerea de contracte de asigurare si/sau acte de aderare la la fondurile de  pensii private, cu scopul urmaririi interesului meu in calitate de client;
  • desfasurarea de actiuni premergatoare in vederea incheierii contractelor de asigurare, inclusiv negocierea cu asiguratorii in vederea obtinerii celor mai adecvate contracte de asigurare pentru mine; 
  • acordarea de asistenta pentru administrarea contractelor, inclusiv in cazul unei solicitari de despagubiri.
Am luat la cunostinta ca pot  sa  colaborez si cu alti intermediari principali pentru aceleasi servicii, situatie in care brokerii raspund in mod solidar pentru eventualele prejudicii cauzate clientilor.
Am luat la cunostinta ca pot sa colaborez si cu alti intermediari principali pentru servicii diferite de cele din prezenta imputernicire, situatie in care fiecare broker raspunde pentru activitatea proprie desfasurata.
Durata mandatului este nelimitata, insa, in conditiile aparitiei vreunei nemultumiri privind executarea acestuia, aveti dreptul de a solicita, prin trimiterea unei notificari la adresa office@deltasrs.ro:
  1. modificarea mandatului prin intelegere amiabila, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;
  2. revocarea mandatului in cazul in care nu se ajunge la nici un acord, cu un preaviz de 10 zile calendaristice.
In cazul nerespectării termenelor de preaviz de mai sus, brokerul are dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor efectuate si dovedite pana la data la care ia cunostinta despre solicitarea de revocare.
Am luat la cunostinta si sunt de acord cu conditiile de aplicare ale prezentului contract  intocmit conform normei ASF 19/2018 privind distributia in asigurari.